woensdag 8 februari 2017

15 minuten gesprekken

Iedereen heeft zich al ingeschreven. Fijn. 
Wat gaan we doen? 
  • We bespreken het rapport, maar we geven het op maandag 20 februari mee naar huis.  
  • We laten op het digibord zien waar uw kind te zien is op de leer- en ontwikkelingslijnen van ons systeem: DORR (= dagelijks observeren, registreren en rapporteren). 
  • De gesprekken duren nu iets langer namelijk 15 minuten.