maandag 13 februari 2017

Ambulance op school

Vandaag kwamen de vader en moeder van Demi (uit de groep van juf Fleur) ons vertellen over het werk bij de ambulance. De groep werd in 2 kleinere groepjes verdeeld. De ene groep luisterde naar de moeder van Demi die verpleegkundige op de ambulance is. Zij legde uit wat ze allemaal doet in de ambulance. De andere kinderen mochten met de vader van Demi mee om de ambulance goed te bekijken. Hij is ambulancechauffeur. Daarna wisselden de groepjes. Ook hebben we geleerd welk nummer we moeten bellen als er een ongeluk, of brand of iets anders ergs is en wat je dan moet zeggen.