vrijdag 19 mei 2017

Enkele dingen...

We willen graag in dit bericht 'alles' doorgeven:
  1. Op 8 juni is de afsluiting van ons schoolthema: Nederland. Dat wil zeggen dat u in de vroege avond door de hele school en dus ook in de klas kunt komen kijken naar wat we allemaal hebben gemaakt over dit thema. Ook zal er iets te eten zijn uit Overijssel, want dat is de provincie waar onze klas iets mee doet. Wilt u die avond alvast vrij houden?
  2. Heeft u het al gezien? We hebben weer een nieuwe leerling; Tobias. Ook Elayah komt nog dit schooljaar. De anderen nieuwe leerlingen starten pas in het nieuwe schooljaar, maar komen wel een keer kijken op 6 juli.
  3. Op 9 juni, gaan we met de klas naar Lent. Zoals ik vorige week al vertelde, willen we graag ouders vragen om ons ernaar toe te rijden. Er hangt een inschrijfformulier naast de deur van de klas. U snapt dat we liever niet zo graag de jongere broertjes of zusjes meenemen, maar als we echt tekort komen is het wel handig om dit te weten. Dan kunnen we u toch vragen om mee te gaan.
  4. Heeft u al gehoord dat de oudste kinderen huiswerk hebben gekregen? Deze kinderen hebben een plattegrond van het plein moeten maken. Daarna mochten anderen de tekening proberen te 'lezen'. Dat ging super goed. Ze kregen daarna de opdracht om een plattegrond van hun eigen kamer te maken en die mee te nemen naar school. Wij kijken dan of we het bed bijvoorbeeld kunnen herkennen. Dit is geen verplichte opdracht, maar als het kan...