dinsdag 20 juni 2017

Betaling van het schoolreisje

Nog maar 1,5 week en dan is het zover. 
Op 30 juni (of bij slecht weer op 5 juli) gaan we op schoolreisje. 
Fijn dat er al veel ouders willen rijden. 
 
De kosten voor het schoolreisje zijn €10,00. Graag dit bedrag overmaken op rekeningnummer  NL36RABO0122942930, Stichting Trivium, inz. oc De Wegwijzer.
   
Volgende week kunt u via de weblog meer lezen over het schoolreisje.