woensdag 21 juni 2017

Groepsindeling

Afgelopen week is via ons mailsysteem de groepsindeling en formatie van volgend schooljaar gemaild. 
Als u deze mail mist, wilt u dit dan doorgeven aan Roland?
directie@dewegwijzerelst.nl