woensdag 30 augustus 2017

Facultatieve oudergesprekken


In de infoblog heeft u kunnen lezen dat er in de week van 11 t/m 15 september oudergesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken zijn er om kennis te maken met de 'nieuwe' leerkracht. De bedoeling is dat u informatie geeft over uw kind, zodat we goed kunnen aansluiten bij de ontwikkeling. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. De leerkracht heeft nu nog geen nieuwe informatie voor u, want velen van u hebben we het afgelopen schooljaar geregeld gesproken tijdens de 15 minutengesprekken of tijdens de intakegesprekken.
Deze oudergesprekken zijn daarom facultatief.  
Als de leerkracht zelf graag een gesprek wil over uw kind, zal zij contact met u opnemen. 
Via www.schoolgesprek.nl kunt u zich nu inschrijven.